Positie

Positie Task Force

De Task Force Duurzame Soja zet zich in voor een ecologisch en sociaal verantwoorde sojateelt. Zij ondersteunt daarom de Round Table on Responsible Soy, een platform waarin door alle betrokken schakels in de keten en maatschappelijke organisaties op internationaal niveau gezamenlijk principes, criteria en indicatoren voor duurzame soja worden ontwikkeld. De Task Force is van mening dat een internationale aanpak gericht op het duurzamer maken van de reguliere bulkstroom van soja het meest effectief is. Het is namelijk belangrijk duurzaamheidscriteria te ontwikkelen waarvoor voldoende internationaal draagvlak is, zowel in de sojaproducerende landen als in de landen die soja importeren. Ook Solidaridad, het Wereld Natuur Fonds en IUCN ondersteunen een dergelijke aanpak. De Task Force is voorstander van het huidige Amazone Moratorium dat wordt benut om te komen tot verantwoord landgebruik in het Amazonegebied.