Achtergrondinformatie

Kamerbrief over de stand van zaken met betrekking tot afspraken rond duurzame soja.

Rapport sojahandel en ketenrelaties, sojaketens in Brazilië, Argentinië en Nederland.