Verbruik

Sojameel

De grootste mondiale verbruikers van sojameel zijn China, de EU en de VS. Door de groeiende welvaart in China en de groeiende vleesconsumptie stijgt de vraag naar soja op dit moment het snelst in China. Inmiddels is China een grotere gebruiker van sojameel dan de EU en de VS. Het verbruik van soja voor diervoeder wordt vaak uitgedrukt in sojameelequivalent. Dit is de totale hoeveelheid sojameel en 80% van de hoeveelheid bonen (de meelopbrengst van de bonen). Op deze manier kan het gebruik van bonen en meel in één grafiek tot uiting worden gebracht.

* uitgedrukt in sojameelequivalent (totaalhoeveelheid sojameel en 80% van de hoeveelheid bonen)

Sojaolie

De meeste sojaolie wordt geconsumeerd in China en de VS. In de EU is het verbruik de laatste jaren gestegen. Dit komt onder andere door de stijgende raapolieprijzen en de toenemende vraag naar biobrandstoffen.
figure-1.4-consumption-soybean-oil-nl.png