Productie

Mondiale sojaproductie

  • In Argentinië en Brazilië is de productie van sojabonen in 10 jaar tijd met ongeveer 50% gestegen.
  • Het gezamenlijke aandeel van Brazilië en Argentinië in de mondiale sojaproductie is groter dan die van de VS.

    Ontwikkeling soja-areaal

    Het soja-areaal in de VS is de afgelopen jaren vrijwel gelijk gebleven.

  • Het soja-areaal in Brazilië is de laatste 10 jaren gestegen van circa 14 naar 22 miljoen hectare (ha).
  • Het soja-areaal in Argentinië is gestegen van circa 9 naar 17 miljoen ha.