Herkomst

Europa

De door Europa geïmporteerde soja is voornamelijk afkomstig uit Brazilië en Argentinië. Beide landen hebben een exportoverschot en de transportkosten van Zuid-Amerika naar Europa zijn relatief laag.

* uitgedrukt in sojameelequivalent (totaalhoeveelheid sojameel en 80% van de hoeveelheid bonen)

China

China importeert steeds meer sojameel. De import is afkomstig uit de Verenigde Staten, Brazilië en Argentinië. De Verenigde Staten is de grootste exporteur naar China.

* uitgedrukt in sojameelequivalent (totaalhoeveelheid sojameel en 80% van de hoeveelheid bonen)