Amazone Moratorium

Een belangrijk initiatief op het gebied van duurzame soja is het Amazone Moratorium. Braziliaanse sojaverwerkers en handelaren hebben in juni 2006 besloten, in overleg met de Europese industrie en maatschappelijke organisaties zoals Greenpeace, om voor een periode van minimaal 2 jaar geen sojabonen meer te kopen van land dat is ontbost in het Amazone regenwoud na 24 juli 2006.

De tussenliggende periode wordt nu benut door een werkgroep van maatschappelijke organisaties en het sojabedrijfsleven om de beschermde gebieden goed in kaart te brengen, een adequaat monitoringsysteem op te zetten en een regeling voor het landgebruik in de Amazone uit te werken. De werkgroep waarin alle belangrijke Braziliaanse sojaverwerkers en exporteurs en een grote groep NGO’s waaronder Wereldnatuurfonds, Conservation International en Greenpeace zitting hebben, heeft in juli 2007 een voortgangsrapport opgesteld met daarin de bereikte resultaten in het eerste jaar van het moratorium en een actieagenda voor het tweede jaar. Het rapport is hieronder bijgevoegd.

Voor meer informatie over het Amazone Moratorium: