Task Force

Waarom een Task Force Duurzame Soja?

De Task Force Duurzame Soja is een platform van Nederlandse bedrijven in de sojaketen dat een bijdrage wil leveren aan een duurzame sojateelt.

De deelnemers aan de Task Force zijn afkomstig uit de sectoren oliën en vetten, verwerking (crush), diervoeder, vlees en zuivel. Het Productschap Margarine, Vetten en Oliën is voorzitter van de Task Force en beheert samen met Nevedi het secretariaat. De Europese brancheorganisaties Fediol en Fefac maken als observers deel uit van de Task Force

De afgelopen 10 jaar is in Zuid-Amerika de teelt van sojabonen sterk gegroeid onder invloed van een groeiende mondiale vraag naar soja voor voedsel en diervoeder. De Task Force onderkent de noodzaak meer aandacht te besteden aan de ecologische en sociale gevolgen van de uitbreiding van de Zuid-Amerikaanse sojateelt. Thema’s zijn onder andere de effecten van uitbreiding van de sojateelt op de biodiversiteit (ontbossing), de sociale consequenties voor de inheemse bevolking en de duurzaamheid van de teelt zelf (gebruik pesticiden, erosiegevoeligheid, etc.).

De Europese Unie is een belangrijke importeur van Zuid-Amerikaanse soja. Bijna 85 procent van de EU-import van soja komt uit Zuid-Amerika. Van de Argentijnse export gaat bijna de helft naar Europa. Voor de Braziliaanse export is dit bijna 60 procent. Nederland heeft met de Amsterdamse en de Rotterdamse haven een speciale positie in de import van soja in Europa. Ons land is verantwoordelijk voor 30 procent van de EU-import van sojabonen en 20 procent van de EU-import van sojameel..